Bất động sản Việt

Ai mua mưa em bán mưa cho Gái ngoan mở cửa chờ chồng Em hư đóng cổng chui lồng dạo chơi

Ai mua mưa em bán mưa cho
Gái ngoan mở cửa chờ chồng
Em hư đóng cổng chui lồng dạo chơi
Nhân gian nói như dở hơi
Ai đem bằng khoán mà tôi vôi tình
Gái ngoan cái miệng yêu tinh
Uốn cong cái lưỡi đớp hình lá lai
Sâu bọ răng sún tung hài
Ối trời cái chốn lạy hai động đình
Em hư tung váy nhân tình
Túm chum buộc lạt cho mình cho ta
Thầy em bảo chốn can qua
Hư ngoan miệng thế ta bà không xương /@
NĐB
2019-11-08
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới