batdongsanvi.com

Hội đồng Đội Trung ương chính thức công bố Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 2015

Hội đồng Đội Trung ương chính thức công bố Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (2015). Đề nghị Hội đồng Đội các cấp truy cập vào website: thieunhivietnam.vn để tải bản chính thức và phổ biến rộng rãi tới các cơ sở Đội, phụ trách Đội và đội viên trong cả nước.
http://thieunhivietnam.vn/nghi-thuc-va-huong-dan-thuc-hien-…
2021-09-18
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới