batdongsanvi.com

MỘT SỰ KIỆN VĂN HÓA ĐANG DIỄN RA

MỘT SỰ KIỆN VĂN HÓA ĐANG DIỄN RA
Trong 2 ngày 10 và 11/7 tại chùa Quỳnh Lâm xã Song an chi hội Thanh đồng huyện Vũ Thư và Thành phố Thái Bình tổ chức đại lễ kiều thỉnh hội đồng Tiên thánh với sự tham gia của 26 thanh đồng đến từ TP và Vũ Thư.
Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ đã hình thành từ rất lâu đời, trải qua nhiều trăm năm, được nhiều thế hệ thanh đồng gìn giữ, phát huy. Những giá trị đạo đức, nhân bản, văn hóa phi vật thể của nghi lễ hầu bóng và nghệ thuật hát văn cũng như việc thực hành tín ngưỡng đã được Chính phủ và quốc tế công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nhân loại. Trong 2 ngày sẽ diễn ra 26 lượt hầu bóng. Mỗi thanh đồng sẽ hầu 2 giá.
Giao lưu là dịp để chia sẻ về lề lối phép tắc trong nghi lễ hầu bóng và hát văn nhằm đẩy lùi các hủ tục mê tín dị đoan.
2021-09-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới