Bất động sản Việt

Sáng sớm 4 000 000đ đã đập thằng vào tài khoản

Sáng sớm 4.000.000đ đã đập thằng vào tài khoản.
Chúc mừng Hiệu nha chàng trai 99 nhà Bông.
?Các bạn nhìn thấy gì ko. Cậu bé Chân đang bó bột chỉ ngồi 1 chỗ, mà nhờ kd #Autofb_inboxfb
Sáng sớm đã thu đc 4 triệu sắp bằng 1 tháng lương của mấy ce làm công chức, công ty chưa.
Đại lý Bui Trung Hiệu nhà Bông hào hứng bảo:
Nhờ có chị dẫn đường, e mới có được ngày hôm nay. Nóa gọi e là quý nhân của nóa ahihi.
Chúc mừng e.
Ngày 30.5 là ngày cuối cùng Bông tuyển đại lý 5 triệu thu về 20-30 triệu.
2020-02-11
1 Bình luận:
Quyen Nguyen
2020-02-11 02:06:39
<3

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới