batdongsanvi.com

Những khoảng khắc nhí nhố và rất hạnh phúc ngày hôm qua khép lại để tập trung cho những dự án mới trong bất động sản

Những khoảng khắc nhí nhố và rất hạnh phúc ngày hôm qua khép lại để tập trung cho những dự án mới trong bất động sản. Làm điều gì bạn thích bạn sẽ thấy năng lượng, luôn quyết liệt thay đổi và thay đổi khi bạn đang ở giai đoạn tốt nhất, tự tạo ra cơ hội.
Hôm qua thích câu của anh Tài "Hệ thống được xây dựng để quản trị những người không phù hợp, vậy nên tuyển đúng, giữ những người phù hợp và mời những người chưa phù hợp ra khỏi công ty, đừng để cả hệ thống suốt ngày canh chừng họ, thái độ chiếm 70% còn kỹ năng có thể đào tạo được do đó nên chọn người có thái độ phù hợp"
2021-10-10
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới