batdongsanvi.com

Bài số 4093 Tiếng Lòng Cô Phụ Đã trải mấy thu vàng lá rụng Đám lau xanh nay cũng bạc đầu Dãi dầm bao cảnh bể dâu Người từ ngàn dặm vá khâu n

Bài số 4093
Tiếng Lòng Cô Phụ
Đã trải mấy thu vàng lá rụng
Đám lau xanh nay cũng bạc đầu
Dãi dầm bao cảnh bể dâu
Người từ ngàn dặm vá khâu nỗi chờ
Theo ngọn bút vần thơ nặng trĩu
Giữ làm sao nét liễu hoài xanh
Tóc xưa sương gội trắng cành
Lược là chi rứa mỏng manh dáng gầy
Thiếp đã hiểu mình đây phận bạc
Mặc giá đông khảo rát thịt da
Chỉ mong vun vén nỗi nhà
Tơ vàng buộc chắt đời ta với chàng
Chăn gối lạnh bẽ bàng kim cải
Kẻ trời mây hồ hải miền xa
Ngẫm mình như một kiếp hoa
Mai rồi lại cũng úa già khác đâu
Xưa chinh phụ bạc đầu thủ tiết
Thiếp há sao chẳng biết kiên trinh
Giữ tròn cái đạo ba sinh
Soi gương chẳng thẹn tâm mình với gương
Đêm đã khuyết màng sương phủ lạnh
Ánh trăng treo ảo ảnh loang mờ
Khép phòng thu gọn giá thơ
Tương phùng... thiếp mượn... giấc mơ tương phùng.
Nguyetle
13/7/2018
2021-10-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới