batdongsanvi.com

Bài số 4092 Người Về Miệt Khứ Chắc hẳn người quên thệ ước rồi

Bài số 4092
Người Về Miệt Khứ
Chắc hẳn người quên thệ ước rồi
Khi mùa lá rụng bóng chiều trôi
Vàng mây mắt dõi xa từng phút
Bạc nước chèo khua lạnh những hồi
Ngấn lệ đong tràn chung hợp cẩn
Giọt sầu rót ngập chén ly bôi
Phòng khuê khép cửa làm cô phụ
Dẫm bước thời gian cuộc lỡ bồi.
Nguyetle
13/7/2018
Bài họa
TÌM ĐÂU
(Ngũ độ thanh. Đồng âm vận)
Lục thanh vi thủ. Ngũ thanh vi vận
Có phải nghìn thương nỡ phụ rồi
Nên ngày ảm đạm nắng vờn trôi
Hồn xưa bến hẹn đau ngàn buổi
Cảnh cũ niềm khêu buốt vạn hồi
Mãi chẳng trao tình hôm nói đợi
Đang còn nép phận bữa sầu bôi
Duyên lòng ảo não hờn giăng lối
Nặng nghĩa tìm đâu kẻ ghép bồi.
Bùi Tấn Hoàn
Bài họa
TRẦN DUYÊN
Lòng tin chữ tín ở đâu rồi
Cuộc sống mơ hồ sẽ vụt trôi
Kẻ dựng tâm lành nhanh chuyển hóa
Người xây tánh thiện sớm luân hồi
Dương trần cõi tục nhiều man trá
Thế thái nhân tình lắm đãi bôi
Nhẹ gánh sau này trong lục đạo
Trần duyên đức hạnh phải chăm bồi.
NTH 15/7/2018
Nguyễn Trọng Hiền
2021-10-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới